41ste pantserbrigade Volgende topic >
Forum Index -> World of Tanks -> Algemeen
SchrijverBericht
Netherlands.gif da_killer
Junior Officer

Berichten : 7
Aangesloten: 01/10/2013
Toegevoegd op op 01/11/2013  
41ste pantserbrigade

<font color="#ccffcc" face="Arial" size="2">Enkele markante data:

1963 In gebruik nemen van de legerplaats Seedorf door 41 pabrig.
1966 Oprichting Vereniging van Dienstplichtige Militairen VVDM.
1968 Keuze voor aanschaf van de Leopard gevechtstank.
1971 Vrijlaten haardracht na acties van de VVDM.
1973 Afschaffen groetplicht.
1974 Defensienota, leidt tot aanschaf modern materieel.
1978 Nucleaire Lance raket systeem operationeel.
1985 Kabinet besluit tot plaatsing kruisraketten.
1988 Legerkorpsoefening "Free Lion".
1989 Val van de berlijnse muur, einde van de Koude Oorlog.
1990 Uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
1996 Opschorting opkomstplicht militaire dienst.
1996 De 41 Pansterbrigade wordt omgevormd tot 41 Gemechani- 
         seerde brigade.</font>

<font color="#ccffcc" face="Arial" size="2">De 41 pantserbrigade bestond uit :

stafstafcompagnie
42 pantserinfanteriebataljon
41 afdeling veldartillerie
41 herstelcompagnie
41 bevoorradingscompagnie
41 pantsergeniecompagnie
41 geneeskundige compagnie
41 tankbataljon
43 tankbataljon
41 brigade verkenningspeloton</font>

<font color="#ccffcc" face="Arial" size="2">Het symbool van 41 Pantserbrigade toont een griffioen, een heraldisch dier. Het is een artistieke samenvoeging van de Duitse adelaar en de Nederlandse leeuw. De griffioen is wit van kleur om aan te geven dat hij strijdt met een zuiver geweten voor een goede en eerlijke zaak. Hij staat op een groen veld, dat het groene land symboliseert dat wij moeten verdedigen. De bovenzijde is blauw van kleur en symboliseert de vrijheid. De overgang van groen naar blauw wordt gevormd door kantelen. Dit symboliseert de vesting waardoor het vrije westen wordt verdedigd.</font>

<font color="#ccffcc" face="Arial" size="2">Door gelden uit het Marshall plan werd in de jaren '50 en '60 het leger en dus ook de 41 Pantserbrigade volledig gemotoriseerd en met modern materieel uitgerust. Vanaf 1958 werd het oude wollen Britse uniform vervangen door het nieuwe type legergroene gevechtskleding (M58, het visgraat uniform). De nieuwe DAF 1-,3- en 6-tonners vervingen de oude voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog en de Centurion tank vormde de ruggegraat van de bewapening. Na 1975 werd weer een nieuw type uniform ingevoerd, de nieuwe DAF 4-tonners vervingen de inmiddels verouderde benzinevoertuigen en de Leopard tank volgde de Centurion gevechtstank op.

Na de val van de muur in 1989 en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1990 was de Koude Oorlog voorbij. Er was geen behoefte meer aan grote legers met 
dienstplichtigen. De KL werd ingekrompen en onderging grote veranderingen die voortduren tot de dag van vandaag.</font>Terug naar boven | Permalink

Codage et design par Queytou24, toute reproduction même partielle est interdite. Entraide Pour Tous - Copyright © 2010-2011.